ข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก

 • เมื่อวันที่ 12พ.ค. 2554นายสุขุม สมประสงค์ รอง กสญ.ฯ (ท้องถิ่น) รับเชิญEEPC India Eastern Region องค์กรส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมของอินเดีย สาขาภาคตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนา“Doing Business withThailand” Focus : INDEE Bangkok 2011 ที่โรงแรมฮินดูสถานอินเตอร์เนชันแนล เมืองกัลกัตตา 20 มิ.ย. 2555
 • เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2554 นายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งจัดโดยหอการค้าภารตะ (Bharat Chamber of Commerce) ในฐานะแขกเกียรติยศ ในโอกาสที่คณะผู้แทนไทยข้างต้นนำโดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเดินทางเยือนเมืองกัลกัตตาและหอการค้าภารตะได้จัดการประชุมและหารือเพื่อจับคู่ธุรกิจ 20 มิ.ย. 2555
 • เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ที่โรงแรมปาร์คกลางเมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเปิดตัวและแนะนำเว็บเพจศูนย์ข้อมูลธุรกิจในเว็บไซท์ของ สกญ.ฯ 20 มิ.ย. 2555
 • เมื่อวันที่ 15 – 17 ม.ค. 2556 รัฐบาลเบงกอลตะวันตกได้จัดนิทรรศการ Bengal Leads ครั้งที่ 2 ที่เขตอุตสาหกรรมท่าเรือ Haldia โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่รัฐฯ 25 ม.ค. 2556
 • “ปักธงไทยในเมืองกัลกัตตา”
  “A Landmark Project of Thai Construction Company in Kolkata”
  เมืองกัลกัตตาเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดียและปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก มีนามเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า “The City of Joy” หรือ นครแห่งความบันเทิง มีประชากรกว่า 15 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีคนอยู่มากเป็นลำดับที่ 2 ในอินเดีย ในขณะที่รัฐเบงกอลตะวันตกมีประชากรรวมกันประมาณ 95 ล้านคน เป็นรัฐที่มีประวัติการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียมาช้านาน เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนายประนาบ มุขเคอร์จี (Pranab Mukherjee) ประธานาธิบดีอินเดียคนปัจจุบัน เป็นถิ่นกำเนิดของนักปราชญ์รางวัลโนเบล รพินทรนาถ ฐากูร (Rabindranath Tagore) และนายเนตาจี สุพัส จันทรา โบส (Netaji Subhash Chandra Bose) นักต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียเมื่อ 70 ปีก่อน และท่าอากาศยานนานาชาติเมืองกัลกัตตายังใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อท่าอากาศยานอีกด้วย
  13 ก.พ. 2556
 • “ซีพีเอฟ กัลกัตตา” ยึดหลักการทำธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทแม่ คือ Feed – Farm – Food หรือ โบจานา – คามารา – คัดยา ในภาษาเบงกาลีซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในกัลกัตตานั่นเอง การลงทุนในภูมิภาคอินเดียตะวันออกโดยใช้กัลกัตตาเป็นเบส มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับซีพีเอฟ อินเดีย 15 มี.ค. 2556
 • บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (อินเดีย) ดำเนินกิจการฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุไก่ ฟาร์มไก่เนื้อ อาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์บก........Charoen Pokphand (India) Pvt Limited operates breeder and chicken farming, and feed mills (for both livestock/poultry and aquatic animals) in India. The company was incorporated in 1997 based in Chennai, and has expanded to several other parts of India. The company now has offices in Chennai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Punjap state, and Kolkata which is the base for its North East operation. At present, the operations in West, North and North East are only concerning poultry especially chickens.
 • ด้วยในช่วงนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กำลังดำเนินโครงการตามนโยบายส่งเสริมการนำเข้ามังคุดและแอสปารากัสจากประเทศไทยสู่อินเดีย ซึ่งได้เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ .........
  Realizing that Thai mangosteen and asparagus are among ones of the best quality in the world, the Royal Thai Consulate General in Kolkata, with best intention toward Kolkatan people, wishing all of them to have an opportunity to relish the test and quality of those two products of Thailand, has created a policy to promote import of mangosteen and asparagus from Thailand into Kolkata.......
 • นางสาวมามาตา บาเนอร์จี มุขมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตกกล่าวถึงงบประมาณของรัฐฯ ในปีนี้เปรียบเสมือนการทำสวนในทะเลทราย ในงบประมาณปี 2555 – 2556 ประมาณการรายได้จากภาษีไว้ 312,222,500,000 รูปี แต่เก็บได้จริง 324,052,100,000 รูปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 2554 – 2556 ปีนี้คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เป็นทั้งสิ้น 397,830 ล้านรูปี 23 เม.ย. 2556
 • การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในรัฐเบงกอลตะวันตกในช่วง10 เดือนแรกของปี 2555 – 2566 มีมูลค่ามากกว่า 19,000 ล้านรูปี คิดเป็นร้อยละ 1 ของการลงทุน FDI ทั้งประเทศอินเดีย (ในขณะที่ในปี 2554-2555 มูลค่าการลงทุน FDI อยู่ที่ 18,000 ล้านรูปี) ในขณะที่รัฐอื่นๆ ได้รับการลงทุนลดลง และอัตราการเติบโตทางอุตสาหกรรมของรัฐฯ สูงถึงร้อยละ 6.24 ซึ่งเป็นอัตราสูงเกือบสองเท่าตัวของอัตราการเติบโตอุตสากรรมของประเทศโดยเฉลี่ย  7 พ.ค. 2556

Pages: Prev. 1 ... 383 384 385 386 387 Next

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ