Offer Category: ไฟแนนซ์

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  เช็คด่วนข้อมูลบริการด้านการเงินอัพเดตล่าสุด 2565|2022

  ไฟแนนซ์กรุงศรีอยุธยา

  ครบเครื่องกับไฟแนนซ์กรุงศรีอยุธยา

  จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

  รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองพร้อมส่วนลด

  ไฟแนนซ์เกียรตินาคิน

  ยอดจัดไฟแนนซ์เกียรตินาคินให้วงเงินสูง

  ไฟแนนซ์ทิสโก้

  วิธีการเอารถเข้าไฟแนนซ์ทิสโก้

  ไฟแนนซ์ธนชาติ

  ไฟแนนซ์ธนชาติที่มีบริการรวดเร็ว

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ดอกเบี้ยพิเศษ

  ไฟแนนซ์รถยนต์

  ไฟแนนซ์รถยนต์พร้อมข้อเสนอมากมาย

  ที่มา :  

  ไฟแนนซ์คืออะไร?

  ไฟแนนซ์ (Finance) คือ เงินกู้รูปแบบหนึ่งที่มีบริการสำหรับเช่าซื้อรถยนต์ กล่าวคือ ไฟแนนซ์เป็นเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะแค่ธนาคารเพียงสถาบันการเงินเดียวนั่นเอง ซึ่งการจัดไฟแนนซ์นั้นสามารถทำได้สะดวก ตลอดจนได้รับการอนุมัติรวดเร็ว และสามารถทำได้ง่ายมากกว่ากว่าการขอสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเพื่อรับเงินกู้รถยนต์จากธนาคาร ดังนั้นแล้วผ่อนรถกับไฟแนนซ์จึงเป็นที่นิยมในหมู่คนที่คิดจะซื้อรถแบบเงินผ่อนงวด

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงคำจำกัดความของไฟแนนซ์ว่าเป็นหนึ่งในเงินกู้รูปแบบหนึ่ง โดยเงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงิน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินจากแหล่งเงินกู้ เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้ หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวด หรือจ่ายเต็มจำนวนก็สุดแล้วแต่สัญญาการกู้เงินนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ให้กู้เงินมีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้เงินจะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญา 

  หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินนี้อาจจะเกิดการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง เนื่องมาจากเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้เงินต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงินระบุไว้ในเงื่อนไขเอกสารสัญญากู้เงินดังกล่าว

  การจัดไฟแนนซ์คืออะไร?

  เมื่อพูดถึงไฟแนนซ์ คำสำคัญคำหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลย ได้ แก่ การจัดไฟแนนซ์ ซึ่งการจัดไฟแนนซ์ คือ หนึ่งในรูปแบบของการกู้ยืมเงินจากบริษัทรับจัดไฟแนนซ์ และ/หรือสถาบันการเงิน ธนาคาร เพื่อนำเงินที่กู้ยืมมาจากการจัดไฟแนนซ์นั้นมาซื้อรถยนต์นั่นเอง

  ประเภทของการจัดไฟแนนซ์

  การจัดไฟแนนซ์ มี 3 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย การจัดไฟแนนซ์สำหรับการซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงการจัดไฟแนนซ์สำหรับการซื้อรถยนต์มือสอง และการรีไฟแนนซ์ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า การถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์ที่ต้องการนำรถยนต์คันนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

  เอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์

  สำหรับผู้อ่านทุกท่านที่มีความประสงค์อยากจะจัดไฟแนนซ์นั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์ให้พร้อมเสียก่อนที่จะไปติดต่อกับบริษัทรับจัดไฟแนนซ์ เพื่อขอสินเชื่อในการซื้อรถยนต์ต่อไป ซึ่งการเตรียมเอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์ให้พร้อมช่วยให้ขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์สำหรับผ่อนรถกับไฟแนนซ์ที่ต้องเตรียมให้แก่บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ บริษัทไฟแนนซ์ทั้งหลาย โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย

  1. บัตรประชาชน
  2. ทะเบียนบ้าน
  3. สลิปเงินเดือน หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อเป็นเอกสารแสดงรายได้
  4. หนังสือค้ำประกัน หรือเอกสารจากผู้ค้ำประกัน 

  หมายเหตุเอกสารอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมา 4 ข้อด้านบนนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทไฟแนนซ์ โดยคุณสามารถสอบถามทางบริษัทรับจัดไฟแนนซ์ถึงเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับการจัดไฟแนนซ์

  เงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ของแต่ละบริษัทไฟแนนซ์ที่อาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้เงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ ประกอบด้วยคำสำคัญหลักๆ 3 คำได้แก่ ยอดจัด, การคิดอัตราดอกเบี้ย และการทำประกันภัยรถยนต์

  เริ่มต้นที่คำว่า ยอดจัดไฟแนนซ์ ซึ่งหมายถึง ยอดเงินกู้สำหรับซื้อรถ โดยทางไฟแนนซ์จะประเมินราคาของรถยนต์ที่คุณประสงค์ที่จะซื้อกับทางบริษัทรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งยอดจัดไฟแนนซ์จะถูกพิจารณาจากปัจจับดังต่อไปนี้ ยี่ห้อของรถยนต์ รุ่นรถยนต์ ปีที่จดทะเบียนรถยนต์ ระบบเกียร์ทั้งแบบกระปุกและออโต้ และปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ นสภาพของรถยนต์คันดังกล่าว

  ในส่วนของการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้น ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยรถยนต์นั้นขึ้นอยู่กับปีของรถยนต์คันดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาการผ่อนจ่าย และความสามารถของการผ่อนจ่ายของผู้ซื้อรถยนต์อีกด้วย

  สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์นั้นส่วนใหญ่บริษัทไฟแนนซ์จะเป็นผู้กำหนดว่าให้ทำประกันรถปีแรก โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทรับจัดไฟแนนซ์

  ไฟแนนซ์รถยนต์

  ที่มา : 

  สำหรับการจัดไฟแนนซ์ประเภทไฟแนนซ์รถยนต์นั้นสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็น 3 ประเภทของรถเข้าไฟแนนซ์ ได้แก่ การจัดไฟแนนซ์รถใหม่, การจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง และการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ออนไลน์ ซึ่งแต่ละประเภทของรถเข้าไฟแนนซ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  การจัดไฟแนนซ์รถใหม่

  การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ประเภทแรก ได้แก่ การจัดไฟแนนซ์รถใหม่ ซึ่งเป็นการติดต่อซื้อรถใหม่ป้ายแดงจากบริษัทขายรถโดยตรงแบบเงินผ่อนแต่ะละงวด ทั้งนี้การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ประเภทการจัดไฟแนนซ์รถใหม่จะไม่ผ่านตัวกลาง ส่งผลให้ราคารถยนต์ อัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีความตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้จากบริษัทรถที่จัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้า ตัวอย่างบริษัทไฟแนนซ์รถใหม่ป้ายแดง ได้แก่ โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุและนิสสัน เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างของบริษัทรถยนต์เหล่านี้ยังมีบริการจัดไฟแนนซ์เป็นของตัวเอง ยิ่งทำให้ต้องการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ป้ายแดงที่อยากซื้อสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก

  ตัวอย่างตัวแทนจำหน่ายบริษัทรถยนต์โดยตรงที่มีบริการจัดไฟแนนซ์เป็นของตัวเอง ประกอบด้วย ฮอนด้าลิสซิ่ง, โตโยต้าลิสซิ่ง, อีซูซุ ลิสซิ่ง, นิสสัน ลิสซิ่ง และเมอร์เซเดส-เบนซ์  ลิสซิ่ง เป็นต้น

  การจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

  สำหรับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง ส่วนใหญ่ต้องดำเนินธุรกรรมผ่านตัวกลาง เนื่องจากรถยนต์มือสองส่วนใหญ่สามารถซื้อได้จากเต้นท์รถยนต์มือสอง โดยเต้นท์รถยนต์มือสองนั้นไม่รองรับบริการรับจัดไฟแนนซ์รวมถึงไม่รองรับการออกเงินกู้ให้แก่ผู้ยื่นจัดไฟแนนซ์ ซึ่งทางเต้นท์รถยนต์มือสองจะทำการติดต่อประสานงานไปยังสถาบันทางการเงินแหล่งอื่นที่เปิดบริการรับจัดไฟแนนซ์อีกทีหนึ่ง

  ในทางกลับกันการจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองเป็นอีกหนึ่งวิธีของการจัดไฟแนนซ์ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรักรถยนต์ เนื่องจากรถยนต์มือสองนั้นมีราคาถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดง นอกจากนี้รถมือสองบางคันยังคงรักษาไว้ซึ่งสภาพรถยนต์เหมือนป้ายแดงอีกต่างหาก

  ในส่วนของประเภทผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ การทำธุรกรรมผ่านแหล่ง และ/หรือบริษัทขายรถมือสองโดยตรงทั้งห้างขายรถยนต์มือสอง หรือเต้นท์รถยนต์มือสอง ซึ่งแหล่ง และ/หรือบริษัทขายรถยนต์มือสองเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอยู่เสมอ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองอีกประเภท คือ การทำธุรกรรมกับบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่ตกลงซื้อขายรถยนต์ร่วมกัน การทำธุรกรรมประเภทนี้คุณต้องติดต่อสถาบันการเงินด้วยตัวของคุณเอง หรือสามารถติดต่อบริษัทรับจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกัน

  การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ออนไลน์

  การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ประเภทสุดท้าย ได้แก่ การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นวิธีการจัดไฟแนนซ์ที่สะดวกที่สุดในยุคดิจิตอลในปัจจุบันประจำปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) และต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ของแต่ละสถาบันการเงินต่างๆ อีกทั้งยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดการยื่นจัดไฟแนนซ์รถยนต์ได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ออนไลน์ของสถาบันการเงินยังมีบริการเช็ควงเงินกู้ รวมถึงบริการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างอัตโนมัติอีกด้วย 

  นอกจากนี้บริการที่มาพร้อมกับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ออนไลน์ของสถาบันการเงินแล้ว หากคุณต้องการเงินด่วนฉุกเฉินก็สามารถใช้บริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาสำหรับการรอข้อมูลเปรียบเทียบให้ยุ่งยากเหมือนระบบออฟไลน์ สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ ตลอดจนการเช็คโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติเบื้องต้นอีกต่างหาก ส่งผลให้การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ออนไลน์สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา รวมไปถึงสามารถช่วยวางแผนการเงินของคุณให้มีสภาพคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  รถติดไฟแนนซ์ คืออะไร?

  ก่อนที่จะไปทราบถึงเคล็ดลับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ให้ผ่านฉลุย หลายต่อหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินกับคำว่ารถติดไฟแนนซ์ ซึ่งรถติดไฟแนนซ์นั้นหมายถึง รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระ ส่งผลให้ผู้ใช้รถติดไฟแนนซ์คันดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องผ่อนชำระค่างวดรถยนต์ต่อไปจนกว่าจะครบจำนวนจึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในช่วงผ่อนชำระ ชื่อเจ้าของรถติดไฟแนนซ์คันนั้นจะเป็นชื่อของไฟแนนซ์ที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่ารถยนต์ล่วงหน้า ดังนั้นแล้วผู้ที่ขับรถติดไฟแนนซ์ต้องผ่อนชำระค่างวดให้กับไฟแนนซ์อีกทีนึง

  เคล็ดลับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ให้ผ่านฉลุย

  การจัดไฟแนนซ์เป็นรูปแบบการกู้เงินที่เรียกได้ว่าของ่ายกว่าการขอสินเชื่อรถยนต์ แต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็อาจจะจัดไฟแนนซ์รถยนต์ไม่ผ่าน ซึ่งเคล็ดลับในการผ่อนรถกับไฟแนนซ์ให้ผ่านฉลุยนั้นมีเพียง 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ อาชีพ, ภาระทางการเงิน และรถยนต์ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดปลีกย่อยดังนี้ 

  1. อาชีพ : หากผู้ยื่นกู้ขอจัดไฟแนนซ์รถยนต์ประกอบอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือด้านรายได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อาจจะได้เปรียบกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เมื่อมีการเปรียบด้านความมั่นคง และความสามารถในการชำระหนี้
  2. ภาระทางการเงิน : ภาระทางการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ผ่านฉลุย เนื่องจากหากไม่มีหนี้สิน หรือภาระทางการเงินต่อเดือน ต่อปีมาก ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ง่ายยิ่งขึ้น
  3. รถยนต์ : ปัจจัยรถยนต์ในที่นี้ ประกอบด้วยสภาพของรถยนต์ รวมไปถึงประวัติการใช้งานรถยนต์เช่นกัน หากรถยนต์อยู่ในสภาพดี รถใหม่มักจะได้รับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ง่ายยิ่งขึ้น และมีโอกาสได้รับวงเงินที่สูงอีกด้วย

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์

  ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์นั้นในเมืองไทยเองก็มีบริษัทไฟแนนซ์ที่มีบริการด้านการจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ ซึ่งรองรับไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ทั้งคันเล็ก คันใหญ่ โดยภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างบริษัทไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ด้วย 3 บริษัทไฟแนนซ์ ได้แก่ KK Big Bike, Summit Capital และAEON ซึ่งแต่ละ บริษัทไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์มีรายละเอียดเรื่องผ่อนรถกับไฟแนนซ์, ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ : KK Big Bike

  ที่มา : 

  เริ่มต้นที่ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์จากธนาคารเกียรตินาคิน ชื่อว่า “KK Big Bike” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกที่อยู่ในลิสต์ของดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด ธนาคารเกียรตินาคินได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อสานฝันผู้ที่อยากครอบครอง Big Bike จุดเด่นประกอบด้วยดาวน์ต่ำ ผ่อนชำระนานถึง 60 เดือน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ต่ำร้อยละ 4.50 ถึง 4.75 ต่อปี อีกทั้งยังไม่ต้องอาศัยบุคคลมาค้ำประกัน และที่สำคัญไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดสามารถยื่นขอจัดไฟแนนซ์ได้ เพียงอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในไทย รายละเอียดเพิ่มเติมดังรูปด้านบน

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ : Summit Capital

  ที่มา :  

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ต่อมาเป็นหนึ่งในแหล่งบริการไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ที่อนุมัติรวดเร็วเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า “Summit Capital” นั่นเอง โดยมาพร้อมกับจุดเด่นมากมาย เช่น การสมัครใช้บริการที่สะดวก ง่ายดาย สามารถทำตามขั้นตอนได้ง่าย นอกจากนี้ยังดาวน์น้อย หากคุณมารายได้ 3 เท่าของยอดผ่อนชำระต่อเดือน คุณก็มีโอกาสได้รับการอนุมัติไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์นี้แล้ว

  ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ : AEON

  ที่มา :  

  ตัวอย่างไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์สุดท้าย ได้แก่ ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์จากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ AEON ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลิตภัณฑ์นี้เป็นไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูก อยู่ในลิสต์ของดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นด้านรายได้ขั้นต่ำแปดพันบาทก็สามารถขอจัดไฟแนนซ์ได้, ระยะเวลาผ่อนยาวนานถึง 4 ปี, อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ต่ำเพียงร้อยละ 2 ต่อเดือนนั่นเอง

  ไฟแนนซ์บ้าน

  ที่มา :

  เมื่อคุณผ่อนบ้านสำหรับซื้อบ้านไประยะหนึ่ง การจัดไฟแนนซ์ หรือการทำรีไฟแนนซ์บ้านเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินทุนของคุณไปได้มากเลยทีเดียว โดยภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างการจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงศรี แต่ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงศรีนั้น จะขอพาคุณมารู้จักความหมายของการรีไฟไฟแนนซ์บ้านเสียก่อน

  หากพูดถึงการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนการผ่อนบ้านกับธนาคารแห่งใหม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเดิมที่เคยยื่นขอไฟแนนซ์บ้าน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ถูกกว่าเดิม โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอลดดอกเบี้ยบ้านนั่นเอง หมายรวมไปถึงการเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระแต่ละงวดอีกด้วย 

  รีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคารกรุงศรี

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงศรี เรียกได้ว่ามีลักษณะเด่นที่น่าสนใจมากมายทั้งดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านในอัตราต่ำ, วงเงินกู้สูงสุดถึงร้อยละ 95 ของราคาประเมินบ้าน นอกจากนี้กรณีที่วงเงินเหลือ คุณสามารถกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีในผลิตภัณฑ์โฮมฟอร์แคช sm ได้อีกด้วย แถมยังสามารถผ่อนจ่ายได้นานสูงสุดถึง 30 ปี อีกต่างเหตุ หมายเหตุระยะเวลาผ่อนจ่ายรวมกับอายุของผู้กู้สินเชื่อนั้นต้องไม่เกินหกสิบห้าปี

  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงศรีนั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุยี่สิบถึงหกสิบห้าปี
  2. ประกอบอาชีพพนักงานประจำ ซึ่งประกอบอาชีพมีอายุงานรวมที่ทำงานทั้งหมดมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
  3. หากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
  4. กรณีที่เป็นผู้กู้ร่วมนั้นต้องมีความสัมพันธ์ด้านญาติกับผู้กู้ขอสินเชื่อไฟแนนซ์บ้าน อีกทั้งต้องสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์เครือญาติได้

  ซึ่งหากต้องการขอจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงศรี คุณควรจะศึกษารายละเอียดของค่าธรรมสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากตารางด้านล่างนี้

  ที่มา : 

  ตัวอย่างการคำนวณรีไฟแนนซ์บ้าน

  ที่มา : 

  จากตารางด้านบนสามารถสรุปได้ว่า หากมียอดเงินกู้คงเหลือ 3 ล้านบาท หากรีไฟแนนซ์มาที่ธนาคารกรุงศรีฯ โดยใช้ระยะเวลากู้ 20 ปี ต้องผ่อนชำระเดือนละ 18,800 บาท ซึ่งจากการคำนวณแล้วจะสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยไฟแนนซ์ตลอดสัญญาไฟแนนซ์บ้านได้ทั้งหมด 1,134,396.58 บาทเลยทีเดียว

  อ้างอิง