แหล่งบริการเงินด่วนฉุกเฉินและสินเชื่อออนไลน์ล่าสุด 2567|2024 – www.thaibiz.net

สถาบันการเงิน
วิธีสมัครกู้ยืมเงิน

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  เช็คด่วนข้อมูลบริการด้านการเงินอัพเดตล่าสุด 2567|2024

  LINE BK

  LINE BK บริการกู้เงินด่วนผ่านไลน์ใน 30 นาที

  บัตรไทยพาณิชย์

  บัตรไทยพาณิชย์ คิดดอกเบี้ยถูก ให้วงเงินสูง

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย

  ขอถือหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

  แนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

  บัตรเครดิตนักศึกษา

  บัตรเครดิตนักศึกษา เรียนที่ไหนก็ผ่อนของได้

  บัตรเครดิต tomorrow

  บัตรเครดิต tomorrow สมัครบัตรยุงยากไหม?

  ไฟแนนซ์ทิสโก้

  วิธีการเอารถเข้าไฟแนนซ์ทิสโก้

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร

  โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร

  บัตรอิออน

  บัตรอิออน กดเงินสดได้จริงหรือไม่วันนี้?

  บัตรโลตัส

  บัตรโลตัสอนุมัตืด่วนภายใน 30 นาทีวันนี้

  สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพ

  สมัครบัตรเครดิตกสิกรออนไลน์รู้ผลไวมาก

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  เงินกู้ดอกต่ำ

  ที่มา :

  ก่อนที่คุณผู้อ่านทุกท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเงินกู้ดอกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินดอกต่ำ, สินเชื่อดอกต่ำ, แหล่งเงินกู้ ตลอดจนวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน และวิธีกู้เงินกู้ด่วน จะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จัก และทำความเข้าใจถึงคำจำกัดความของคำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำอย่างการกู้เงิน สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นเสียก่อน

   

  การกู้เงิน คืออะไร?

  การกู้เงินดอกต่ำทั้งจากธนาคารโดยตรง และ/หรือการยื่นกู้เงิน การกู้เงินกู้ออนไลน์ ทั้งแบบกู้เงินด่วนต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้เงิน โดยคำจำกัดความของการกู้เงินมีดังต่อไปนี้

  การกู้เงินกู้ดอกต่ำ หรือการกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือการต้องการเงินด่วนฉุกเฉินล้วนมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินกู้ดอกต่ำของธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคาร เอกชน หรือสินเชื่อไฟแนนซ์ต่างๆ

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้เงินกู้ดอกต่ำจากธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อดอกต่ำธนาคารนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้เงินกู้ดอกต่ำนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการกู้เงินกู้ดอกต่ำในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน ซึ่งการกู้เงินกู้ดอกต่ำรูปแบบใหม่นี้อยู่ในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าเงินกู้ออนไลน์

   

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงกู้เงินกู้ดอกต่ำ การกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ การต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน และกล่าวถึงการกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำธนาคารไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ดอกต่ำ และ/หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ/หรือเงินกู้ด่วน และ/หรือเงินกู้ออนไลน์ และเงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการเงินกู้ดอกต่ำ ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินจากแหล่งเงินกู้ เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เเงินกู้ดอกต่ำในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงินกู้ดอกต่ำนั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้เงินกู้ดอกต่ำมา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินกู้ดอกต่ำ ทั้งนี้ผู้ให้กู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้เงินกู้ดอกต่ำจะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินกู้ดอกต่ำที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินกู้ดอกต่ำสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้เงินกู้ดอกต่ำต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงินดอกต่ำระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

   

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินแล้ว  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินกู้ดอกต่ำซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินกู้ดอกต่ำ การกู้สินเชื่อดอกต่ำจากธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำธนาคาร และการกู้สินเชื่อดอกต่ำธนาคารนั่นเอง

   

  คำสำคัญต่อมาของคำว่าเงินกู้ดอกต่ำ ได้แก่ สินเชื่อ โดยสินเชื่อทั้งแบบสินเชื่อดอกต่ำ และแบบดอกเบี้ยสูงนั้นล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่าสินเชื่อทั้งสิ้น โดยสินเชื่อมีความหมายดังต่อไปนี้

   

  สินเชื่อ คืออะไร?

  สินเชื่อดอกต่ำ หรือสินเชื่อ” (Credit) หมายถึง ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินกู้ดอกต่ำ หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การขอสินเชื่อดอกต่ำแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อดอกต่ำนี้ภายในอนาคตตอนไหน เมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น แหล่งบริการสินเชื่อดอกต่ำ สินเชื่อสหกรณ์การเกษตรและ/หรือสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อ คือบุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน นั่นเอง

  โดยการที่แหล่งบริการสินเชื่อดอกต่ำ และ/หรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อเงินกู้ด่วนแก่ผู้ขอสมัครสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์รายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเงินนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อดอกต่ำรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันทางการเงินแล้ว โดยแหล่งบริการสินเชื่อดอกต่ำ และ/หรือสถาบันการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางเอกสารสัญญาการชำระสินเชื่อดอกต่ำอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา

  เมื่อทราบถึงคำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำอย่างการกู้เงิน สินเชื่อไปแล้ว คำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำสุดท้ายได้แก่ อัตราดอกเบี้ย นั่นเอง

   

  อัตราดอกเบี้ย คืออะไร?

  ที่มา :

   

  อัตราดอกเบี้ย คือ อัตราที่ผู้ยืมเงินกู้ดอกต่ำ หรือเรียกได้ว่า ลูกหนี้ นั้นจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อใช้เงินที่ลูกหนี้ตนเงินกู้ดอกต่ำยืมมาจากผู้ให้ยืม หรือเรียกได้ว่า เจ้าหนี้ ทั้งนี้ต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์เงินต้นที่จ่ายเป็นจำนวนงวดภายในระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินการกู้เเงินกู้ดอกต่ำ และ/หรือตลอดระยะเวลาเครดิตทั้งหมด โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นปกติแล้วจะแสดงเป็นร้อยละของเงินต้นต่อ 1 ปี บางครั้งอัตราดอกเบี้ยอาจจะแสดงระยะเวลาอื่น ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่น ร้อยละของเงินต้นต่อเดือน หรือร้อยละของเงินต้นต่อวัน

   

  วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงความหมายของอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ต่อมาจะอธิบายให้ทุกท่านทราบถึงวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน โดยก่อนที่จะไปคำนวณหาวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนนั้น ผู้กู้เงินดอกต่ำ ผู้กู้เงินกู้ผ่อนรายเดือน ผู้กู้สินเชื่อดอกต่ำต้องคำนึงว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนรายเดือนของผู้กู้นั้นเป็นแบบลดต้นลดดอก หรือเป็นการคิดแบบเงินต้นคงที่กันแน่ เนื่องจากประเภทของดอกเบี้ยทั้ง 2 ประเภทมีผลต่อจำนวนยอดเงินกู้ผ่อนรายเดือน, การผ่อนจ่าย และวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน โดยวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนมีดังต่อไปนี้

  วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็นต่อเดือน สามารถคิดคำนวณได้จากการเอาอัตราดอกเบี้ยต่อปี หารด้วย12 สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นต่อเดือนแล้วจะเท่ากับ 3 หารด้วย 12 หรือเท่ากับร้อยละ 0.25 ต่อเดือนนั่นเอง

  ตัวอย่างวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบลดต้นลดดอก เช่นกู้เงินกู้ดอกต่ำมา 100,000 บาท ผ่อนชำระ 10 เดือน ทั้งนี้เดือนแรกนั้นจะถูกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับเงินต้นที่เต็มจำนวนซึ่งก็คือหนึ่งแสนบาท โดยต่อมาเมื่อชำระเงินต้นไป 10,000 บาทแล้ว ผู้กู้เงินดอกต่ำ ผู้กู้เงินกู้ผ่อนรายเดือนก็จะเหลือยอด 90,000 บาทสำหรับการผ่อนจ่าย ส่งผลให้การวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในครั้งต่อไปก็จะคิดจากเงินคงเหลือนี้ นอกจากนี้หากมีการผ่อนจ่ายชำระยอดเงินกู้ไปเรื่อยๆ อันจะทำให้จำนวนเงินต้นลดลง ก็จะส่งผลให้วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนลดลงตามจำนวนเงินต้นที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วผู้กู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก็จะสามารถประหยัดเงินไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะผ่อนเงินกู้หมดนั่นเอง

  ตัวอย่างวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบคงที่ เช่น การคิดดอกเบี้ยรถยนต์ซึ่งอ้างอิงจากเงินต้นแรกสุดที่กู้ยืมเงินกู้ด่วนมาจากแหล่งเงินกู้ แหล่งบริการ สถาบันการเงินไปตลอด กล่าวคือ ผู้กู้ดอกเบี้ยต่อเดือนแบบคงที่ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากเงินต้น 100,000 บาทไปตลอดอายุเอกสารสัญญาไปจนกว่าจะผ่อนชำระเงินกู้ผ่อนรายเดือนหมด

   

  เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้ว คุณคงจะทราบถึงความหมายคำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำอย่างการกู้เงิน สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยบ้างแล้ว ต่อมาจะขอพาผู้อ่านทุกท่านลงลึกถึงเงินกู้ดอกต่ำทั้งสิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินธนาคาร, เอกสารที่ใช้กู้เงินธนาคาร, วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคาร และแหล่งเงินกู้กู้เงินออนไลน์ เป็นต้น

   

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินธนาคาร

  หากคุณผู้อ่านทุกท่านต้องการยื่นกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือจำเป็นจะต้องกู้สินเชื่อดอกต่ำธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ หลังจากนั้นถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อสำหรับขอกู้เงินกู้ดอกต่ำในแต่ละธนาคารให้เหมาะกับตัวเอง จากนั้นควรจะทำความเข้าใจต่อวิธีกู้ ขั้นตอนกระบวนการยื่นกู้ ตลอดจนเงื่อนไขในการกู้เงินกู้ด่วนธนาคารตลอดจนการผ่อนจ่าย เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อของธนาคารตามที่ยื่นกู้สินเชื่อดอกต่ำเอาไว้ และเพื่อตามหาว่ากู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก, ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ไหนดี เป็นต้น

   

  เอกสารที่ใช้กู้เงินธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ยื่นกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้สินเชื่อของแต่ละธนาคารต่างกัน และอาจจะต่างตามแต่ละประเภทของสินด้วย โดยเอกสารที่ใช้กู้กู้เงินดอกต่ำธนาคาร หรือเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ดอกต่ำนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

   

  วิธีการเตรียมพร้อมในการยื่นกู้เงินธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการกู้เงินกู้ด่วนธนาคาร คุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารแล้ว โดยวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคารมีรายละเอียด ขั้นตอนการยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำดังนี้

  1. ทำประวัติให้ดีพร้อมก่อนที่จะทำการกู้เงินดอกต่ำจากธนาคาร ทั้งประวัติชำระสินเชื่อดอกต่ำจากแหล่งเงินกู้ธนาคารต่างๆ ธนาคารส่วนใหญ่จะไปใช้บริการบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติของคุณ
  2. Bank Statement หรือ การเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชี เพื่อนำข้อมูลนี้ไปยื่นแสดงรายได้ในการยื่นกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินต่างๆ 
  3. ประเมินความสามารถในการผ่อนจ่ายในแต่ละงวด 
  4. เตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้แหล่งเงินกู้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารก็ยิ่งเป็นผลดีต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารให้พร้อมทุกเอกสาร

   

  ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อเงินกู้ง่ายสุด

  หากพิจารณาถึงกู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกต่ำ ง่ายสุดในปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีประมาณ 5 สินเชื่อเงินสดรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร วงเงินอนุมัติสูงสุด ดอกเบี้ย รายได้ขั้นต่ำ
  SCB Speedy Loan 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก พร้อมบัตรเครดิตอนุมัติไว 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 25 ต่อปี 20,000 บาท

   

  จากตารางด้านบน พบว่าสินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโกเป็นสินเชื่อเงินกู้ดอกต่ำมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี, สินเชื่อ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีวงเงินอนุมัติสูงสุดและต่ำสุดตามลำดับ และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน

   

  กู้เงินผ่านแอพธนาคาร และแอพออนไลน์

  สุดท้ายนี้พวกเราได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายธุรกรรมสามารถทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินกู้ออนไลน์ผ่านแอพธนาคาร และแอพแหล่งเงินกู้ก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุคดิจิตอลนี้ ตัวอย่างเช่น แหล่งเงินกู้ Dolfin Money By KBank และสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus ของธนาคารกสิกรไทย, แหล่งเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอพที่มีชื่อว่า “แอพป๋า” เป็นต้น โดยแต่ละช่องทางการกู้เงินผ่านแอพ
  ธนาคาร และแอพออนไลน์มีรูปภาพประกอบด้านล่าง

   

   

  วิธีกู้เงินผ่านแอพแหล่งเงินกู้ออนไลน์

  วิธีกู้เงินผ่านแอพแหล่งเงินกู้ออนไลน์มีด้วยกัน 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. เริ่มด้วยการเลือกแอพแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินธนาคารที่ตอบโจทย์ตัวคุณ ทั้งเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ย, ขั้นตอนการอนุมัติเงินกู้ดอกต่ำ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ 
  2. กรอกข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ผ่านกล้องขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม
  3. เมื่อแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการยื่นกู้ ยื่นคำขอผ่านแอพออนไลน์
  4. รอผลการอนุมัติเงินกู้ดอกต่ำ

  บล็อกและบท