แหล่งบริการเงินด่วนฉุกเฉินและสินเชื่อออนไลน์ล่าสุด 2565|2022 – www.thaibiz.net

สถาบันการเงิน
วิธีสมัครกู้ยืมเงิน

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  เช็คด่วนข้อมูลบริการด้านการเงินอัพเดตล่าสุด 2565|2022

  บัตรโลตัส

  บัตรโลตัสอนุมัตืด่วนภายใน 30 นาทีวันนี้

  บัตร first choice

  บัตร first choice สมัครง่ายๆ อนุมัติผลใน 24 ชม.

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว

  บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล

  ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  Сredit u

  credit u บริการผ่อนของออนไลน์วันนี้

  ไฟแนนซ์เกียรตินาคิน

  ยอดจัดไฟแนนซ์เกียรตินาคินให้วงเงินสูง

  ฟินนิกซ์ไม่มีบัญชีไทยพาณิชย์

  แอพฟินนิกซ์ เปิดให้กู้เงินรับเงินด่วนเป็นแสนๆ บาท

  ไฟแนนซ์ทิสโก้

  วิธีการเอารถเข้าไฟแนนซ์ทิสโก้

  บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสด

  บัตรเครดิตกสิกรกดเงินสดสมัครง่ายผ่านแอพ kbank

  จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง

  รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองพร้อมส่วนลด

  สินเชื่อมันนี่ฮับ

  สินเชื่อมันนี่ฮับรับสิทธิพิเศษด้านการกู้เงินวันนี้

  เงินกู้ดอกต่ำ

  ที่มา :

  ก่อนที่คุณผู้อ่านทุกท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเงินกู้ดอกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินดอกต่ำ, สินเชื่อดอกต่ำ, แหล่งเงินกู้ ตลอดจนวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน และวิธีกู้เงินกู้ด่วน จะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จัก และทำความเข้าใจถึงคำจำกัดความของคำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำอย่างการกู้เงิน สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นเสียก่อน

   

  การกู้เงิน คืออะไร?

  การกู้เงินดอกต่ำทั้งจากธนาคารโดยตรง และ/หรือการยื่นกู้เงิน การกู้เงินกู้ออนไลน์ ทั้งแบบกู้เงินด่วนต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้เงิน โดยคำจำกัดความของการกู้เงินมีดังต่อไปนี้

  การกู้เงินกู้ดอกต่ำ หรือการกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือการต้องการเงินด่วนฉุกเฉินล้วนมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินกู้ดอกต่ำของธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคาร เอกชน หรือสินเชื่อไฟแนนซ์ต่างๆ

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้เงินกู้ดอกต่ำจากธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อดอกต่ำธนาคารนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้เงินกู้ดอกต่ำนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการกู้เงินกู้ดอกต่ำในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน ซึ่งการกู้เงินกู้ดอกต่ำรูปแบบใหม่นี้อยู่ในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าเงินกู้ออนไลน์

   

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงกู้เงินกู้ดอกต่ำ การกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ การต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน และกล่าวถึงการกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำธนาคารไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ดอกต่ำ และ/หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ/หรือเงินกู้ด่วน และ/หรือเงินกู้ออนไลน์ และเงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการเงินกู้ดอกต่ำ ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินจากแหล่งเงินกู้ เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เเงินกู้ดอกต่ำในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงินกู้ดอกต่ำนั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้เงินกู้ดอกต่ำมา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินกู้ดอกต่ำ ทั้งนี้ผู้ให้กู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้เงินกู้ดอกต่ำจะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินกู้ดอกต่ำที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินกู้ดอกต่ำสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้เงินกู้ดอกต่ำต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงินดอกต่ำระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

   

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินแล้ว  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินกู้ดอกต่ำซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินกู้ดอกต่ำ การกู้สินเชื่อดอกต่ำจากธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำธนาคาร และการกู้สินเชื่อดอกต่ำธนาคารนั่นเอง

   

  คำสำคัญต่อมาของคำว่าเงินกู้ดอกต่ำ ได้แก่ สินเชื่อ โดยสินเชื่อทั้งแบบสินเชื่อดอกต่ำ และแบบดอกเบี้ยสูงนั้นล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่าสินเชื่อทั้งสิ้น โดยสินเชื่อมีความหมายดังต่อไปนี้

   

  สินเชื่อ คืออะไร?

  สินเชื่อดอกต่ำ หรือสินเชื่อ” (Credit) หมายถึง ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินกู้ดอกต่ำ หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การขอสินเชื่อดอกต่ำแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อดอกต่ำนี้ภายในอนาคตตอนไหน เมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น แหล่งบริการสินเชื่อดอกต่ำ สินเชื่อสหกรณ์การเกษตรและ/หรือสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อ คือบุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน นั่นเอง

  โดยการที่แหล่งบริการสินเชื่อดอกต่ำ และ/หรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อเงินกู้ด่วนแก่ผู้ขอสมัครสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์รายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเงินนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อดอกต่ำรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันทางการเงินแล้ว โดยแหล่งบริการสินเชื่อดอกต่ำ และ/หรือสถาบันการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางเอกสารสัญญาการชำระสินเชื่อดอกต่ำอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา

  เมื่อทราบถึงคำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำอย่างการกู้เงิน สินเชื่อไปแล้ว คำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำสุดท้ายได้แก่ อัตราดอกเบี้ย นั่นเอง

   

  อัตราดอกเบี้ย คืออะไร?

  ที่มา :

   

  อัตราดอกเบี้ย คือ อัตราที่ผู้ยืมเงินกู้ดอกต่ำ หรือเรียกได้ว่า ลูกหนี้ นั้นจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อใช้เงินที่ลูกหนี้ตนเงินกู้ดอกต่ำยืมมาจากผู้ให้ยืม หรือเรียกได้ว่า เจ้าหนี้ ทั้งนี้ต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์เงินต้นที่จ่ายเป็นจำนวนงวดภายในระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินการกู้เเงินกู้ดอกต่ำ และ/หรือตลอดระยะเวลาเครดิตทั้งหมด โดยอัตราดอกเบี้ยนั้นปกติแล้วจะแสดงเป็นร้อยละของเงินต้นต่อ 1 ปี บางครั้งอัตราดอกเบี้ยอาจจะแสดงระยะเวลาอื่น ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่น ร้อยละของเงินต้นต่อเดือน หรือร้อยละของเงินต้นต่อวัน

   

  วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงความหมายของอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ต่อมาจะอธิบายให้ทุกท่านทราบถึงวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน โดยก่อนที่จะไปคำนวณหาวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนนั้น ผู้กู้เงินดอกต่ำ ผู้กู้เงินกู้ผ่อนรายเดือน ผู้กู้สินเชื่อดอกต่ำต้องคำนึงว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนรายเดือนของผู้กู้นั้นเป็นแบบลดต้นลดดอก หรือเป็นการคิดแบบเงินต้นคงที่กันแน่ เนื่องจากประเภทของดอกเบี้ยทั้ง 2 ประเภทมีผลต่อจำนวนยอดเงินกู้ผ่อนรายเดือน, การผ่อนจ่าย และวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน โดยวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนมีดังต่อไปนี้

  วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็นต่อเดือน สามารถคิดคำนวณได้จากการเอาอัตราดอกเบี้ยต่อปี หารด้วย12 สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นต่อเดือนแล้วจะเท่ากับ 3 หารด้วย 12 หรือเท่ากับร้อยละ 0.25 ต่อเดือนนั่นเอง

  ตัวอย่างวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบลดต้นลดดอก เช่นกู้เงินกู้ดอกต่ำมา 100,000 บาท ผ่อนชำระ 10 เดือน ทั้งนี้เดือนแรกนั้นจะถูกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับเงินต้นที่เต็มจำนวนซึ่งก็คือหนึ่งแสนบาท โดยต่อมาเมื่อชำระเงินต้นไป 10,000 บาทแล้ว ผู้กู้เงินดอกต่ำ ผู้กู้เงินกู้ผ่อนรายเดือนก็จะเหลือยอด 90,000 บาทสำหรับการผ่อนจ่าย ส่งผลให้การวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในครั้งต่อไปก็จะคิดจากเงินคงเหลือนี้ นอกจากนี้หากมีการผ่อนจ่ายชำระยอดเงินกู้ไปเรื่อยๆ อันจะทำให้จำนวนเงินต้นลดลง ก็จะส่งผลให้วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนลดลงตามจำนวนเงินต้นที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้วผู้กู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก็จะสามารถประหยัดเงินไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะผ่อนเงินกู้หมดนั่นเอง

  ตัวอย่างวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบคงที่ เช่น การคิดดอกเบี้ยรถยนต์ซึ่งอ้างอิงจากเงินต้นแรกสุดที่กู้ยืมเงินกู้ด่วนมาจากแหล่งเงินกู้ แหล่งบริการ สถาบันการเงินไปตลอด กล่าวคือ ผู้กู้ดอกเบี้ยต่อเดือนแบบคงที่ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากเงินต้น 100,000 บาทไปตลอดอายุเอกสารสัญญาไปจนกว่าจะผ่อนชำระเงินกู้ผ่อนรายเดือนหมด

   

  เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้ว คุณคงจะทราบถึงความหมายคำสำคัญในเงินกู้ดอกต่ำอย่างการกู้เงิน สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยบ้างแล้ว ต่อมาจะขอพาผู้อ่านทุกท่านลงลึกถึงเงินกู้ดอกต่ำทั้งสิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินธนาคาร, เอกสารที่ใช้กู้เงินธนาคาร, วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคาร และแหล่งเงินกู้กู้เงินออนไลน์ เป็นต้น

   

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินธนาคาร

  หากคุณผู้อ่านทุกท่านต้องการยื่นกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือจำเป็นจะต้องกู้สินเชื่อดอกต่ำธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ หลังจากนั้นถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อสำหรับขอกู้เงินกู้ดอกต่ำในแต่ละธนาคารให้เหมาะกับตัวเอง จากนั้นควรจะทำความเข้าใจต่อวิธีกู้ ขั้นตอนกระบวนการยื่นกู้ ตลอดจนเงื่อนไขในการกู้เงินกู้ด่วนธนาคารตลอดจนการผ่อนจ่าย เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อของธนาคารตามที่ยื่นกู้สินเชื่อดอกต่ำเอาไว้ และเพื่อตามหาว่ากู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก, ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ไหนดี เป็นต้น

   

  เอกสารที่ใช้กู้เงินธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ยื่นกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้สินเชื่อของแต่ละธนาคารต่างกัน และอาจจะต่างตามแต่ละประเภทของสินด้วย โดยเอกสารที่ใช้กู้กู้เงินดอกต่ำธนาคาร หรือเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ดอกต่ำนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

   

  วิธีการเตรียมพร้อมในการยื่นกู้เงินธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการกู้เงินกู้ด่วนธนาคาร คุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารแล้ว โดยวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคารมีรายละเอียด ขั้นตอนการยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำดังนี้

  1. ทำประวัติให้ดีพร้อมก่อนที่จะทำการกู้เงินดอกต่ำจากธนาคาร ทั้งประวัติชำระสินเชื่อดอกต่ำจากแหล่งเงินกู้ธนาคารต่างๆ ธนาคารส่วนใหญ่จะไปใช้บริการบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติของคุณ
  2. Bank Statement หรือ การเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชี เพื่อนำข้อมูลนี้ไปยื่นแสดงรายได้ในการยื่นกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินต่างๆ 
  3. ประเมินความสามารถในการผ่อนจ่ายในแต่ละงวด 
  4. เตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้แหล่งเงินกู้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารก็ยิ่งเป็นผลดีต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นกู้เงินกู้ดอกต่ำธนาคารให้พร้อมทุกเอกสาร

   

  ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อเงินกู้ง่ายสุด

  หากพิจารณาถึงกู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูก ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกต่ำ ง่ายสุดในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีประมาณ 5 สินเชื่อเงินสดรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร วงเงินอนุมัติสูงสุด ดอกเบี้ย รายได้ขั้นต่ำ
  SCB Speedy Loan 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก พร้อมบัตรเครดิตอนุมัติไว 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 25 ต่อปี 20,000 บาท

   

  จากตารางด้านบน พบว่าสินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโกเป็นสินเชื่อเงินกู้ดอกต่ำมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี, สินเชื่อ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีวงเงินอนุมัติสูงสุดและต่ำสุดตามลำดับ และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน

   

  กู้เงินผ่านแอพธนาคาร และแอพออนไลน์

  สุดท้ายนี้พวกเราได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายธุรกรรมสามารถทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินกู้ออนไลน์ผ่านแอพธนาคาร และแอพแหล่งเงินกู้ก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุคดิจิตอลนี้ ตัวอย่างเช่น แหล่งเงินกู้ Dolfin Money By KBank และสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus ของธนาคารกสิกรไทย, แหล่งเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอพที่มีชื่อว่า “แอพป๋า” เป็นต้น โดยแต่ละช่องทางการกู้เงินผ่านแอพ
  ธนาคาร และแอพออนไลน์มีรูปภาพประกอบด้านล่าง

   

   

  วิธีกู้เงินผ่านแอพแหล่งเงินกู้ออนไลน์

  วิธีกู้เงินผ่านแอพแหล่งเงินกู้ออนไลน์มีด้วยกัน 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. เริ่มด้วยการเลือกแอพแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินธนาคารที่ตอบโจทย์ตัวคุณ ทั้งเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ย, ขั้นตอนการอนุมัติเงินกู้ดอกต่ำ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ 
  2. กรอกข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ผ่านกล้องขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม
  3. เมื่อแหล่งเงินกู้ สถาบันการเงินธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการยื่นกู้ ยื่นคำขอผ่านแอพออนไลน์
  4. รอผลการอนุมัติเงินกู้ดอกต่ำ

  บล็อกและบท