โครงการคนละครึ่งเฟส 5 กับอัพเดตล่าสุดตลอดช่วง 2563 ถึง 2565

หนึ่งในโครงการรัฐบาลที่ได้รับผลตอบดีไม่น้อยไปกว่าโครงการอื่น ๆ จะเป็นโครงการอะไรไปไม่ได้นอกจากโรงการคนละครึ่ง ปัจจุบันโครงการคนละครึ่งได้เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี มีเฟสในการใหบริการมาแล้วด้วยกันทั้งหมด 4 เฟส ซึ่งถือเป็นโครงเยียวยาที่ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาอีกทั้งยังเป็นการพยุงเศรษฐกิจให้ดำเนินการต่อไปได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีประชาชนบางกลุ่มมีความคาดหวังว่าจะมีแนวโน้มที่สำหรับโครงการคนละครึ่ง 2565 นี้กลับมาให้บริการโครงการคนละครึ่งล่าสุดอีกครั้งในเฟสที่ 5 หรือที่เรียกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 นั่นเอง ซึ่งหากพิจารณาสถาณการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันสำหรับปี 2022 ล่าสุดแล้ว นับได้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดได้ผ่อนเบาลงมากพอสมควร จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าคนละครึ่งเฟส 5 ยังมีข้อสรุปเป็นอย่างไรกันแน่ แต่หากโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ถูกนำมาพิจารณาและกลับมาให้บริการได้จริงอีกครั้ง ประชาชนอย่างเราก็อาจต้องมาพิจารณาถึงเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส 5 ว่าจะยังคงใช้เงื่อนไขเดิมหรือทางรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสมัครคนละครึ่งให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ดังนั้นการสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนจึงยังไม่ได้มีผลออกมาอย่างแน่ชัด การตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 และรับสิทธ์คนละครึ่งจึงยังคงไม่สามารถทำได้และตอบได้ว่าใครสมัครได้บ้าง

แล้วโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะได้ไปต่อหรือไม่?

แน่นอนว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ในประชาชนในทุกกลุ่มและเยียวยาได้ดีในระยะช่วงการแพร่ระบาด ทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครคนละครึ่งได้ต่างรีบตรวจสอบเงื่อนไขและเข้ารับสิทธ์คนละครึ่ง แต่หากต้องพิจารณาควบคู่ระหว่างสถาณการณ์ในปัจจุบันแล้ว ยังอาจมีปัจจัยอื่นที่น่าจะได้รับการแก้ไขโดยด่วนมากกว่าการออกโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้แก่สภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้โครงการคนละครึ่ง 2565 อาจจำเป็นที่จะต้องชะลอตัวออกไปก่อนในท้ายที่สุด 

เปรียบเทียบโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และแนวโน้มโครงการคนละเสี้ยว

จากข้อมูลข้างต้นถึงแม่ว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 อาจจะยังไม่มีข้อสรุปออกมาแน่ชัด เช่น วิธีสมัครคนละครึ่งรอบใหม่หรือการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 หรือรวมถึงข้อมูลโครงการว่าเริ่มวันไหนกันแน่ แต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้ว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 อาจมีการปรับเปลี่ยนสูตรในการเยียว รวมถึงเปลี่ยนการให้บริการจากโครงการคนละครึ่งเฟส 5  มาเป็นชื่อโครงการใหม่ในชื่อว่าโครงการคนละเสี้ยว ซึ่งโครงการคนละเสี้ยวจะมีการเยียวยาโดยมอบเงินช่วยเหลือลดปัญหาติดหนี้จากการกู้เงินด่วนออนไลน์ เป็นจำนนวนเงิน 1,200 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 25% ของจำนวนเงินที่ประชาชนสามารถใช้ในการชำระสินค้าและบริการได้ โดยการเข้าถึงจำนวนเงิน 1,200 บาทนี้ ประชาชนจำเป็นที่จะต้องทำการเติมเงินเข้ามายังแอปพลิเคชันกระเป๋าตังเป็นจำนวน 3,600 บาท จึงจะสามารถนำจำนวนเงิน 1,200 บาทนี้มาใช้เป็นส่วนลดได้ ซึ่งเปรียบเสมือนประชาชนออก 75% และรัฐบาลช่วยเหลืออีกเสี้ยวหนึ่ง 25% นั่นเอง อย่างไรก็ตามการปรับสูตรของโครงการคนละครึ่งเฟส 5ไปเป็นโครงการคนละเสี้ยวนั้น ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาชีแจงแล้วว่าข่าวดังกล่าวยังไม่เป็นความจริง เราจึงควรต้องติดตามกันต่อไปว่า คนละครึ่งเฟส 5 หรือโครงการคนเสี้ยวโครงใดจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน