Offer Category: สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  เช็คด่วนข้อมูลบริการด้านการเงินอัพเดตล่าสุด 2565|2022

  สินเชื่อมันนี่ฮับ

  สินเชื่อมันนี่ฮับรับสิทธิพิเศษด้านการกู้เงินวันนี้

  ฟินนิกซ์ไม่มีบัญชีไทยพาณิชย์

  แอพฟินนิกซ์ เปิดให้กู้เงินรับเงินด่วนเป็นแสนๆ บาท

  ห้าให้มันนี่ (hahi money)

  ห้าให้มันนี่ (hahi money) เปลี่ยนชื่อใหม่วันนี้

  เงินทันเด้อ

  เงินทันเด้อ ดาวน์โหลดวันนี้ รับเงินก้อนล่าสุด

  Paydee

  paydee วันนี้กู้ง่าย เอกสารไม่ซับซ้อน

  แอพป๋า

  แอพป๋า แอพยืมเินได้จริงใน 10 นาที

  Kashjoy

  kashjoy แหล่งรวบรวมสินเชื่อมากมาย

  ดอลฟินมันนี่

  ดอลฟินมันนี่ยืมเงินวันนี้รับวงเงินสูงหลักแสน

  LINE BK

  LINE BK บริการกู้เงินด่วนผ่านไลน์ใน 30 นาที

  Thisshop

  thisshop ผ่อนของใช้บัตรประชาชนใบเดียว

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ

  ก่อนที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ตลอดจนสินเชื่อถูกกฎหมาย, กู้เงินถูกกฎหมาย,เงินกู้สหกรณ์,ดอกเบี้ยถูกกฎหมาย เรื่อยไปจนถึงการขอสินเชื่อออนไลน์ จะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Keywords ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ทั้ง 2 คำได้แก่ สินเชื่อ และการกู้เงินเสียก่อน

  สินเชื่อ คืออะไร?

  สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย สินเชื่อผ่านแอพ และสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร ล้วนมาจากคำพื้นฐานอย่าง สินเชื่อ” หรือในภาษังกฤษ คือคำว่า Credit นั่นเองซึ่งมีความหมายว่า ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การขอสินเชื่อถูกกฎหมายแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย ผู้ให้ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงิน ทั้งจากธนาคาร บริษัทเงินทุน หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อถูกกฎหมาย ผู้ขอสินเชื่อผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมาย ผู้ได้รับสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร คือบุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

  โดยการที่สถาบันการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายแก่ผู้ขอสมัครสินเชื่อถูกกฎหมายรายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินสถาบันนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อถูกกฎหมายรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันการเงินแล้ว โดยสถาบันการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางสัญญาการชำระสินเชื่อถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง

  อีกหนึ่ง Keyword ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ได้แก่ การกู้เงิน โดยการกู้เงินนั้นยังมีคำที่น่าสนใจปลีกย่อยลงไปอีกทั้งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง และเงินกู้ โดยแต่ละคำมีความหมายและรายละเอียดดังนี้

  การกู้ยืมเงิน คืออะไร?

  การกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้เงินในแอพจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย แอพสินเชื่อถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น โดยคำจำกัดความของการกู้เงินถูกกฎหมายมีดังต่อไปนี้

  การกู้เงินถูกกฎหมาย หรือการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย การกู้สินเชื่อถูกกฎหมายนั้นมีพื้นฐานมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืมแบบสินเชื่อ moneyhub และผู้ที่การกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายจากธนาคาร 

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการการกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย หมายรวมถึงการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพธนาคารนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้เงินถูกกฎหมายนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการกู้เงินถูกกฎหมายในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ซึ่งการกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่นี้อยู่ในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าแอพกู้เงินถูกกฎหมาย หรือแอพสินเชื่อถูกกฎหมายนั่นเอง ซึ่งจะกล่าวถึงแอพถูกกฎหมายแอพไหนดีสำหรับการกู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายภายหลัง 

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองทั้งสิ้น กล่าวคือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทเงินพร้อมทั้งกำหนดปริมาณแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา ท้ายที่สุดสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายจากธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญาการกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย สินเชื่อไหนกู้ง่าย อนุมัติเร็วอย่างละเอียดก่อนยื่นกู้สินเชื่อถูกกฎหมายจากธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ แบบออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

  ดังนั้นสัญญากู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สัญญากู้สินเชื่อถูกกฎหมาย การขอสินเชื่อออนไลน์จากแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย จึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้กู้ยืม” กับ“ผู้ให้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมได้ไปขอกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร หรือจากอีกบุคคลหนึ่ง หรือเรียกแทนได้ว่าผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมได้ตกลง หรือสัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมมาจากแอพกู้เงินถูกกฎหมายนั้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  ในส่วนของดอกเบี้ยถูกกฎหมายนั้น การกู้เงินถูกกฎหมายจากแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย สามารถกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามแต่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน โดยสัญญากู้ยืมเงินจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา

  เงินกู้ คืออะไร?

  ข้างต้นได้กล่าวถึงการกู้เงินถูกกฎหมายจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงินถูกกฎหมาย ต้องการสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้มา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงิน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงินถูกกฎหมาย 

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินถูกกฎหมาย ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินถูกกฎหมายซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยถูกกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยถูกกฎหมายในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยกู้เงินธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายจากธนาคาร และการกู้เงินธนาคารนั่นเอง

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย

  เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านแล้วท่านคงอยากจะเริ่มต้นกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพกันแล้ว ซึ่ง
  แอพสินเชื่อถูกกฎหมายที่มีบริการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย รวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย นั้นมีตัวอย่างแอพไหนดี และรายละเอียดของการกู้เงินในแอพกู้เงินถูกกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ทั้ง 5 สินเชื่อถูกกฎหมาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  เริ่มต้นที่สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK หนึ่งในแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลทางออนไลน์ กล่าวคือ เป็นบริการทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทย และโดดเด่นด้านการปล่อยสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร

  นอกจากนี้การยืมเงินไลน์บีเค ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ขาดรายได้ประจำ รวมไปถึงช่วยกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความต้องการหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายให้สามารถมีเงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้ผ่านการเข้าถึงสินเชื่อกู้เงินถูกกฎหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทาง LINE BK โดดเด่นด้วยบริการสินเชื่อผ่านแอพถูกกฎหมายของไลน์ที่คุณสามารถสมัครได้ง่ายมากๆ โดยปัจจุบันสินเชื่อแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  Credit Line ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง ยี่สิบปีถึงหกสิบปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 7,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุดแปดแสนบาท

  Nano Credit Line ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝากของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK และมีรายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทาง สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุด 50,000 บาท

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Dolfin Money

  ตัวอย่างสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ต่อมา ได้แก่ ดอลฟินมันนี่ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองบริษัทจากประเทศไทย และจากต่างชาติ ซึ่งก็คือ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Central JD Fintech จำกัด ซึ่งเกิดจากเครือเซ็นทรัล และบริษัท เจดี ได้ร่วมงานกัน โดยบริษัท เจดี เป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Dolfin Money มีบริการให้ยื่นกู้เงินถูกกฎหมายออนไลน์เพื่อขอสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย ในวงเงินสูงสุดกว่า 200,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมายไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อปี และที่สำคัญอนุมติเร็วเพียง 5 นาทีเท่านั้น 

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพตัวอย่างต่อมามาจากธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถกู้เงินถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายได้ โดยสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus นั้นมีจุดเด่นด้านการอนุมัติเร็ว กู้ง่าย อีกทั้งยังไม่ต้องใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันอีกด้วย รวมไปถึงมีวงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้เลยทีเดียว และยังมีการเก็บดอกเบี้ยถูกกฎหมาย จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงกับการกู้ยืมเงินนอกระบบอีกต่อไป

  การขอสินเชื่อออนไลน์จากแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus นั้นง่ายนิดเดียวเพียง 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังรูปด้านล่างนี้

  จากรูปด้านบนแสดงขั้นตอนการขอสินเชื่อออนไลน์ จากสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan  โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากกดเลือกเมนูสินเชื่อ Xpress Loan หลังจากนั้นให้ผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายกรอกข้อมูล และสมัครบริการ NDID และทำตามขั้นตอนเรื่อยมาจนถึงขั้นตอนสรุปวงเงิน และอัพโหลดเอกสารการขอสินเชื่อออนไลน์ จากสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan และรอผลการอนุมัติเพียงเท่านี้ก็สามารถกู้เงินถูกกฎหมายจากแอพสินเชื่อถูกกฎหมายได้แล้ว

  ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus

  ต่อมาจะอธิบายให้คุณผู้อ่านทุกท่านทราบถึงอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus ผ่านตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  อาชีพ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย (เดือน)
  พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านKBank ร้อยละ 17-25 12, 18, 24, 36, 48, 60
  พนักงานบริษัททั่วไป หรือ ผู้มีเงินเดือน หรือ ผู้มีรายได้ประจำ ร้อยละ 19-25
  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ เจ้าของกิจการ หรือ ฟรีแลนซ์ ร้อยละ 21-25

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash

  มาต่อกันที่หนึ่งในแอพช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลายต่อหลายท่านอาจจะคุ้นชินกันบ้างอย่าง Shopee ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพที่ให้บริการการขอสินเชื่อออนไลน์ สินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร การกู้สินเชื่อผ่านแอพ และการกู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โดยมีจุดเด่นเรื่องบริการสินเชื่อผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายที่สามารถใช้ผ่อนมูลค่าสินค้าได้นานสูงสุดกว่า 3 เดือน อีกทั้งสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash ยังสามารถนำไปใช้จ่ายได้อย่างสะดวก ยืดหยุ่น รวมไปถึงยังสมัครสินเชื่อผ่านแอพง่าย เพียงแค่คุณมีบัญชีออนไลน์ของช็อปปี้ และใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเพียงหนึ่งใบ รวมถึงไม่ต้องอาศัยคนมาค้ำประกัน ก็สามารถสมัครสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ เพื่อขอยื่นกู้เงินถูกกฎหมายได้ทันที 

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash อนุมัติวงเงินกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายสูงถึงห้าแสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมายแบบลดต้นลดดอกไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปีอีกด้วย 

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ เงินทันเด้อ

  ตัวอย่างสุดท้ายของ 5 สินเชื่อถูกกฎหมายที่มีบริการการกู้ยืมเงิน บริการปล่อยพสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร กู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย และการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายผ่านแอพออนไลน์ที่สามารถเชื่อถือได้ในปัจจุบันนี้ได้แก่ แอพสินเชื่อเงินทันเด้อ นั่นเอง โดยเงินทันเด้อเป็นแอพออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อว่า บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด 

  แอพเงินทันเด้อ เป็นแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่มีบริการสมัครสินเชื่อผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ประกอบด้วยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายเงินสดตั้งหลัก ที่มีบริการผ่อนชำระได้สูงสุดกว่าสิบห้าเดือน และสินเชื่อที่ให้บริการวงเงินผ่อนสินค้า และบริการผ่านเปย์ทันเด้อ โดยผ่อนชำระสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพได้สูงสุดหนึ่งปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการได้รับเงินเดือนสำหรับการสมัครยื่นกู้

  อ้างอิง