นำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารกับจำนองจริงๆแล้วเหมือนกันหรือไม่? 

เมื่อพูดถึงการเอาที่ดินเข้าธนาคารแล้ว หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าจริง ๆ แล้วการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารนั้นก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบางประการกับกับการจำนองที่ดินนั่นเอง ซึ่งการเอาที่ดินเข้าธนาคารนั้นโดยมากแล้วอาจหมายถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักในการค้ำประกันเพื่อป้องกันไม่เกิดการเบี้ยวหนี้เกิดขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบในนิยามของการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารกับการจำนองที่ดินแล้ว การจำนองที่ดินอาจให้ความหมายในลักษณะของการทำสัญญาโดยใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ทางกฎหมายกำหนดเป็นเครื่องประกันในการชำระหนี้  ดังนั้นสำหรับการให้บริการในบางผู้ให้บริการ อาจใช้คำว่า “สินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร” เพื่อเป็นการบ่งบอกได้ทั้งการจำนองก่อนการรับเงินสินเชื่อได้อีกด้วย สำหรับสินเชื่อที่มีการนำเอาโฉนดเข้าธนาคารก็จะได้รับวงเงินตามที่เงื่อนไขกำหนด โดยวงเงินอาจขึ้นอยู่กับทำเล ที่ตั้ง และขนาดของโฉนด ปัจจุบันบันนั้นสำหรับที่ดินผื่นเปล่าก็สามารถนำมาใช้ในการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าได้แล้วเช่นกัน 

มีธนาคารไหนที่รับนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารบ้าง?

ปัจจุบันนั้นต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายธนาคารที่พร้อมให้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดินได้แก่ สินเชื่อโฉนดที่ดิน ธอส ซึ่งเป็นการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธอส เพื่อพิจารณารับวงเงินกู้ โดยโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะต้องเป็นโฉนดที่ดินประเภท นส.3ก หรือ นส.4จ และยังรวมถึงหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2 แต่หากท่านใดที่มีเอกสารที่ดินประเภท สปก. หรือที่ดินในเขตป่าสงวนก็จะไม่สามารถนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธอส ได้ นอกจากธนาคาร ธอส จะสามารถขอสินเชื่อโฉนดที่ดินได้แล้ว ธนาคารอื่นก็ยังสามารถขอสินเชื่อประเภทดังกล่าวได้ เช่น การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส หรือแม้แต่โรงรับจํานําโฉนดที่ดินบางแห่งก็ยังสามารถทำได้อีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาในเรื่องของวงเงินนั้นก็อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 

แล้วเราควรเลือกนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดีจึงจะเหมาะที่สุด?

ในแง่ของการเลือกธนาคารที่พร้อมรับบริการประเภทการโฉนดที่ดินเข้าธนาคารนั้น ก่อนอื่นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า สภาพที่ดินของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ เช่น บางธนาคารอาจกำหนดว่าที่ดินดังกล่าวจะต้องเป็นสถานที่ที่มีถนนสาธารณะรวมถึงระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงจึงจะสามารถเอาโฉนดเข้าธนาคารเข้าธนาคารได้ แต่หากสภาพที่ดินทางกายภาพไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ เช่น เป็นที่ดินตาบอดการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารก็ไม่อาจทำได้นั่นเอง นอกจากนี้แล้วปัจจัยในเรื่องของค่าใช้จ่ายและวงเงินที่อนุมัติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน  ดังนั้นหากธนาคารไหนที่มีแนวโน้มจะให้วงเงินได้ตรงกับความต้องการหรือได้รับวงเงินที่น้อยจนเกินไป การมองหาธนาคารใหม่เพื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคารก็อาจเป็นอีกตัวเลือกที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปนั่นเอง