ทำความรู้จักกับคำว่า กรมธรรม์ประกัน” อ่านจบแล้วต้องร้อง “อ๋อ”

เมื่อกล่าวถึงคำว่าการทำประกันชีวิตหรือทำประกันประเภทใดก็ตาม หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” มาบ้างอย่างแน่นอน แต่อาจมีบางคนที่ยังไม่ทราบว่ากรมธรรม์ประกันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมารู้จักไปพร้อมกันกับความหมายของคำว่า “กรมธรรม์ประกัน

กรมธรรม์ประกันก็คือ เอกสารประเภทหนึ่งที่ได้บอกรายละเอียดและเนื้อหาสำคัญของประกันเอาไว้ภายใน อาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดกรมธรรม์ รวมถึงเงื่อนไขในการเคลมประกัน เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ตลอดจนบอกถึงจำนวนเงินที่คุ้มครองและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยจะมอบให้แก่ผู้เอาประกันใรกรณีที่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งการทำประกันกับบริษัทประกันภัยทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท ประกันชีวิต ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ประกันโรคร้าย และประกันภัยประเภทอื่น ๆ ภายในกรมธรรม์ประกันของทุกบริษัทประกันภัยจะต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไขและค่าคุ้มครองหากเกิดเหตุขึ้นในแต่ละกรณี รวมถึงบอกขอบเขตความคุ้มครองและเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ผ่านใบกรมธรรม์ เช่น หากทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับจะต้องบอกถึงรายละเอียดกรมธรรม์อย่างครบถ้วน หากเกิดกรณีการตายบริษัทประกันจะต้องชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้ระบุสิทธิ์ไว้ในใบกรมธรรม์อย่างไร บริษัทประกันภัยจะทำการประเมินและตีราคาออกมาเป็นรูปแบบจำนวนเงินเพื่อทำการจ่ายให้กับผู้รับสิทธิ์ตามความเหมาะสม

แนวโน้มการทำประกันเพื่อรับกรมธรรม์ประกันที่เพิ่มสูงขึ้นในไทย

ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนั้นการทำประกันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี อาจจะด้วยความจำเป็นในเรื่องของการคุ้มครองในด้านการรักษา หรือรูปแบบแผนคุ้มครองในรูปแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับความต้องการได้ในราคาที่ประหยัด ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดอย่างหนัก บริษัทประกันภัยต่างๆ เช่น ทิพยประกันภัย ประกันสุขภาพ เป็นต้น ก็ได้มีการปรับรูปแบบการบริการให้สามารถเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย จึงทำให้กรมธรรม์ประกันที่แผนคุ้มครองตามความต้องการได้รับความนิยมมากพอสมควร เช่น กรมธรรม์ประกันที่มาพร้อมความคุ้มครองในด้านการรักษา สภานที่รักษาในสถานพยาบาล หรือหากเกิดเหตุสูญเสียชีวิตก็จะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขภายในกรมธรรม์ประกันที่กำหนด 

ด้วยเหตุนี้ทำให้ซึ่งผู้ที่สนใจอยากสมัครใช้บริการกับบริษัทประกันภัยก็มีอีกหลายทางเลือกไม่น้อย ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละกรมธรรม์ประกันนั้นก็มีความครอบคลุมที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย ยกตัวอย่างบริษัทกรมธรรม์ประกันที่ได้รับความนิยมในปี 2564-2565 ได้แก่ กรมธรรม์ทิพยประกันภัย, กรมธรรม์สินมั่นคง และกรมธรรม์อาคเนย์

กรมธรรม์ประกันหมดอายุต้องทำอย่างไร

เมื่อกรมธรรม์ประกันในบริษัทประกันภัยได้สิ้นสุดอายุลงและมีความประสงค์อยากต่อก็สามารถทำได้โดนการชำระยอดเงินเดิมต่อเข้าไปได้เลยเพื่อเป็นการต่อกรมธรรม์ประกันที่ใช้บริการอยู่ ซึ่งหากถึงวันครบกำหนดในวันสุดท้ายที่ทำการคุ้มครองแล้วและยังไม่ได้ทำการชำระค่าต่ออายุกรมธรรม์จากกรมธรรม์ประกันที่ใช้อยู่ การคุ้มครองทั้งหมดก็จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นและยุติโดยทันที