เช็คความคืบหน้าเงินเยียวยานักเรียน 2565 มีอะไรมาใหม่จาก 2564 หรือไม่?

เป็นอีกหนึ่งควันหลงในปี 2565 หรือ 2022 ที่ยังมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยานักเรียนว่ามีความคืบหน้าว่าอย่างไรบ้าง และมีอะไรอัปเดตใหม่หรือไม่? ต้องบอกก่อนว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการแจกเงินเยียวยาให้กับนักเรียนนั้นก็เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่ทางครอบครัวของนักเรียนต้องแบกรับท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างหนักขอโควิด 19 โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติในการรับเงินเยียวยาคือ จะต้องเป็นนักเรียนในช่วงตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องมีรายชื่ออยู่จริงในวันที่ทำการแจกเงินเยียวยานักเรียนจึงจะสามารถรับเงินเยียวยา 2000 บาทได้ 

อย่างไรก็ตามจากรายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันปี 2565 นั้นยังไม่ได้มีความคืบหน้าของโครงการเยียวยาดังกล่าวเพิ่มเติม

เปิดช่องทางการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท มี 3 กลุ่ม

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบเงิน 2000 นักเรียน หรือต้องการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนนั้นจะแบ่งการเช็คสิทธิ์ออกเป็นทั้งหมด 3 สังกัดได้แก่

  1. นักเรียนที่ได้จัดอยู่ในเขตสังกัดของ สพฐ. สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับผ่าช่อง https://student.edudev.in.th 
  2. กรณีที่นักเรียนเป็นนักเรียนในโรงเรียนภาคเอกชนที่จัดอยู่ในสังกัดของ สช. สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนได้ที่ https://opec.go.th
  3. และกลุ่มนักเรียนที่จัดอยู่ในสายอาชีพที่อยู่ในสังกัด สอศ. ให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://www.vec.go.th

ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้ดีว่าตนเองนั้นอยู่ในกลุ่มสังกัดของหน่วยงานใด เมื่อตรวจสอบว่าสามารถได้รับเยียวยานักเรียน 2000 เช็คสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ได้เลย

ช่องทางในการรับเงินเยียวยานักเรียน

จากข้อมูลข่าวเงินเยียวยานักเรียนในรอบปี 2565 ที่ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนัก เราจึงอยากจะมาทบทวนกันก่อนว่าเงินเงินเยียวยานักเรียนเข้าวันไหนและสามารถรับเงินเยียวยาได้ช่องทางไหนบ้าง 

จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าการแจกและเช็คเงินเยียวยานักเรียนรัฐบาล 2000 รัฐบาลได้ทำการส่งมอบเงินเยียวยาและให้กระจายออกไปยังผู้ปกครองได้ใน 2 ช่องทางได้แก่ 

  1. กรณีที่ทำการโอนเงินเยียวยานักเรียนเข้าไปยังบัญชีธนาคารของนักเรียน ผู้ที่ดูแลนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
  2. กรณีที่ทางโรงเรียนได้ทำการมอบเงินเยียวยาให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรง ซึ่งสำหรับกรณีที่ 2 นี้ หลายท่านอาจกังวลว่าทางโรงเรียนอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่ง ณ จุดนี้ทาง สพฐ. ได้ออกหนังสือกำชับอย่างจัดเจนว่าห้ามมิให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นตามข่าวลือ ดังนั้นเงินเยียวยานักเรียนที่ได้รับ 2000 บาทจะเป็นจำนวนเต็มโดยไม่ผ่านการหักจากทางโรงเรียนแต่อย่างใดจึงขอให้ทางผู้ปกครองมั่นใจ